Next month

Kosmopolitania # 33: H.P. Lovecraft: Maciej Płaza

DOM, Piotrkowska 138/140, Łódź, Poland

W 2017 ROKU MIJA 80 LAT OD ŚMIERCI HOWARDA PHILLIPSA LOVECRAFTA. Kosmopolitania ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z MACIEJEM PŁAZĄ - prozaikiem, tłumaczem, literaturoznawcą, doktorem nauk humanistycznych. Urodził się w 1976 roku w Sandomierzu, mieszka w Poznaniu. Debiutancki tom opowiadań "Skoruń" przyniósł mu Nagrodę Literacką Gdynia 2016 i Nagrodę Kościelskich 2016. Znalazł się również w finale Nagrody Literackiej Nike 2016. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako teoretyk literatury zajmuje się przede wszystkim relacjami literatury i ...
"All your favourites events, in a few clicks"