This month

קורס פילוסופיה כדרך חיים - הרצאות היכרות

‎אקרופוליס החדשה - סניף כפר סבא‎, ויצמן 89, Kfar Saba, Israel     MEETUP

שיעור ראשון פתוח להתרשמות, הפותח את קורס פילוסופיה כדרך חיים, בן 16 מפגשים סה״כ. הקורס חוקר תפיסות מסורתיות מתרבויות לאורך ההסטוריה, ומובילאותנו למסע של גילוי מרגש, העובר דרך השאלות המהותיות בליבו של כלאדם. נלמד כיצד חכמים בעבר התייחסו וחיו אותן שאלות - ומה אנו יכוליםלקחת לחיינו כיום, כדי להרחיב את הפרספקטיבה שלנו על החיים. הקו...

Read more »"All your favourites events, in a few clicks"