This month

Guidad visning - Gunnar Cyréns utställning

Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle, Sweden

Konstintendent Kristina Lindkvist visar och berättar om designföremål en i utställningen tillägnad Gunnar Cyrén. Gunnar Cyrén (1931-2013) var en av Sveriges främsta silversmeder och glasformgivare genom tiderna. I Länsmuseets samling finns hela bredden av Gunnar Cyréns konstnärskap representerad – med silver- och guldarbeten från den egna smedjan i Gävle till industriformgivning vid Orrefors glasbruk och Dansk International i New York. Drygt 250 föremål från åren 1959 till 2010. Samlingen ägs av Länsmuseet Gävleborg, förutom några pjäser som är deponerade av Gunnar ...
Guidad visning: Knutte Westers "Plats utan namn".

Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle, Sweden

Konstintendent Kristina Lindkvist visar och berättar om Knutte Westers utställning Plats utan namn. "Knutte Westers verk är omskakande och drabbande. De berör oss in i märgen och tvingar oss att reflektera. I vart och ett finns en berättelse om möten med individer som lever i ett utanförskap, marginaliserade i samhället. Oftast rör det sig om barn: barn på flykt, barn som tvingas leva gömda, barn i hemlösa familjer och barnhemsbarnen som ingen vill ha. Verken växer fram i långsamma processer, i ett nära samspel mellan människor, berättelser och platser. I utställningen vi...
"All your favourites events, in a few clicks"