Бизнес игра "Сбережения"/Biznes oyunu-"Qənaət".

   From Thursday, August 24th 2017, at 10:00 (local time)
   To Thursday, August 24th 2017, at 16:00 (local time)


    1İnci - Psixoloji və Fərdi İnkişaf Mərkəzi - Şeyx Şamil küç. 33, İçəri Şəhər m. (Təzə Bəy hamamı ilə üz-üzə), Baku, Azerbaijan

Бизнес игра

В рамках проекта повышения финансовой грамотности населения Азербайджана мы проводим различные мероприятия и тренинги.
Один из популярных тренингов это бизнес игра «Сбережения».

Основой этого тренинга является настольная игра, отражающая реальную ситуацию в семье. Команда, как семья, должны будете балансировать
между доходами и расходами, принимая решение, куда потратить излишек и что делать с неожиданными событиями, которые могут повлиять на
бюджет команды. После каждого раунда игры команда получит информацию для анализа ваших решений и вашу позицию относительно других семей.

Тренинг в основном будет полезен для молодежи (16-35 лет). Количество участников от 15 до 25 (до 5 ти команд, в одной команде -5 участников)
Время 4-6 часов (в зависимости от уровня финансовых знаний участников)

За время тренинга будут охвачены темы: планирования бюджета, накопления сбережений, кредиты, депозиты, инфляция и др.

Тренинг проводится Фондом сберегательных касс по международному сотрудничеству и финансируется
Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

««Yığım» masaüstü oyunu».
Yığımın üstünlüklərini və məsqədini kəşf etməyə imkan verən - “Yığım” Oynuna xoş gəlmisiniz!
Üç raunddan ibarət bu oyun zamanı Sizdən bütün səylərinizi tələb edəcək, həmçinin faydalı olacqq tədbirdə iştirak gözləyir. Smit Ailəsinin büdcəsini idarə etməklə, Siz oxşar daha 4 ailəni ilə maliyyə savadlığı və yığımlar sahəsində üstələməyə çalışacaqsınız ki, daha yüksək Həyat Keyfiyyətinə nail olasınız. Siz ailəyə həyatın mühüm mərhələləri boyunca gündəlik qərarlarının qəbulunda kömək edcəksiniz. Hər ailə üzvünün öz maraqları olsa da, ümumilikdə ailənin Həyat Keyfiyyətinin artırılması üçün ən yaxşı qərarların verilməsi qrup olaraq Sizdən asılıdır.
Bu treyninqin əsasında real ailə situasiyalarını ifadə edən masaüstü oyundur. Siz, ailə olaraq, artıq pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi və gözlənilməz hadisələr zamanı davranışın müəyyən edilməsi kimi büdcənizə təsir edə biləcək qərarların qəbulu yolu ilə gəlir və xərclərin tarazlı idarə olunmasına çalışmalısınız. Hər raunddan sonra verdiyiniz qərarların və digər ailələrlə müqayisədə mövqeyinizin təhlili üçün zəruri məlumatları əldə edəcəksiniz.

Əlaqə nömrələri:
012 492 74 08
055 881 98 89
055 381 30 06

Ünvan: İçərişəhər M/st., Ş. Şamil 33, Təzə Bəy hamamı ilə üzbəüz.

Leave a comment on this event


"All your favourites events, in a few clicks"