Konferencja z okazji 100. rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa

   From Monday, April 24th 2017, at 10:00 (local time)
   To Monday, April 24th 2017, at 14:30 (local time)


    Ratusz w Słupsku - Plac Zwycięstwa 3, Słupsk, Poland

Konferencja z okazji 100. rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa

Polskie Stowarzyszenie Europa- Demokracja- Esperanto oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej serdecznie zapraszają na Konferencję, pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia i Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego, z okazji 100. Rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa- twórcy języka esperanto, która odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 10.00 w Sali nr 211 słupskiego Ratusza.

Konferencja odbędzie się z okazji ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Zamenhofa”. Na wniosek Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia Rada Miasta jednogłośnie ogłosiła rok 2017 „Rokiem Zamenhofa w Słupsku”, co współgra z decyzją UNESCO, która postanowiła upamiętnić na całym świecie dwóch Polaków: Tadeusza Kościuszkę i Ludwika Zamenhofa- twórcę języka esperanto.

Esperanto to nie tylko język, w ocenie części lingwistów jeden z łatwiejszych do opanowania, a w brzmieniu podobny do włoskiego, ale też idea, której celem jest umożliwienie ludziom z całego świata porozumienie w duchu pokoju i przyjaźni, przy pomocy wspólnego, neutralnego języka. Za jego początek uznaje się rok 1887. Chociaż trudno oszacować dokładną liczbę użytkowników esperanto na całym świecie, a dane podawane przez entuzjastów tego języka są czasami wyolbrzymione, to najmniejsza liczba osób na co dzień posługujących się esperanto wynosi nie mniej niż 50 tysięcy ludzi. Istnieją również liczne stowarzyszenia propagujące jego przesłanie.

Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, które rok 2017 ogłosiło rokiem Zamenhofa– twórcy języka esperanto, czyli najbardziej znanego i rozpowszechnionego sztucznego języka pomocniczego na świecie.

Celem konferencji jest rozpowszechnianie esperanta jako dorobku kultury polskiej, przybliżenie sposobów nauczania języka esperanto i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami esperanckimi i oświatowymi, a także nakreślenie działalności ruchu esperanckiego w Słupsku.

Mamy nadzieję, że prelegenci, którzy wystąpią w czasie konferencji przybliżą nas do realizacji wspomnianych celów.

Leave a comment on this event


"All your favourites events, in a few clicks"