BY
Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlimi - 11

   From Saturday, January 13rd 2018, at 19:00 (local time)
   To Friday, January 26th 2018, at 22:00 (local time)


    Business Management School - Nizami street 203 B, Baku, Azerbaijan

   buy tickets now at bmschool.az

Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlimi - 11

Leave a comment on this event


"All your favourites events, in a few clicks"