Xhelsa Salana e 10-të e Shqipërisë

   Festival

   From Sunday, October 29th 2017, at 09:30 (local time)
   To Sunday, October 29th 2017, at 16:30 (local time)


    Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë, - Pranë Vodafonit, Rr. Pavarësia, km 1, Mëzez, Tirana, Albania

   buy tickets now at eventbrite.com

Xhelsa Salana e 10-të e Shqipërisë

Leave a comment on this event
"All your favourites events, in a few clicks"